ĐOÀN LÊ –HONGKONG AIRLINES : HÀ NỘI –ĐÀI LOAN

ĐOÀN LÊ –HONGKONG AIRLINES : HÀ NỘI –ĐÀI LOAN

Kính gửi Quý ĐẠI LÝ, Quý CÔNG TY

ĐOÀN LÊ Triển khai cập nhật giá interline từ Hà Nội đến ĐÀI LOAN của HONGKONG Airlines  với Chi tiết như sau:

HÀNỘI- KAOHSIUNG(KHH)/ TAICHUNG(RMQ) : 220USD(Khứ Hồi )